CORPORATE LAW-EXPERT SOPHIE VERSTEEGE NAAR DEHENG CIVIL CODE

02 OKTOBER 2012, DEN HAAG
Samenvatting
Sophie Versteege (37) is per 1 oktober begonnen als partner bij het corporate law institute DeHeng Civil Code (Den Haag, Beijing). Versteege richt zich binnen DCC op de verdere uitbreiding en professionalisering van de corporate law praktijk. Versteege adviseert onder meer op het gebied van corporate governance, joint ventures, herstructureringen en beursnoteringen. Zij stuurt het DCC-team op dat gebied aan en begeleidt medewerkers.

CORPORATE LAW-EXPERT SOPHIE VERSTEEGE NAAR DEHENG CIVIL CODE

Den Haag, 2 oktober 2012  – Sophie Versteege (37) is per 1 oktober begonnen als partner bij het corporate law institute DeHeng Civil Code (Den Haag, Beijing). Versteege richt zich binnen DCC op de verdere uitbreiding en professionalisering van de corporate law praktijk. Versteege adviseert onder meer op het gebied van corporate governance, joint ventures, herstructureringen en beursnoteringen. Zij stuurt het DCC-team op dat gebied aan en begeleidt medewerkers.

Versteege blijft onderzoek doen en publiceren ook om de wisselwerking tussen wetenschappelijke expertise en juridische praktijk zo sterk mogelijk te houden. Recent co-publiceerde Versteege nog over ‘Wet bestuur en toezicht: beperking aantal commissariaten’ en ‘Flex-bv en Wet bestuur en toezicht’. Zij verlaat de sectie Corporate van De Brauw Blackstone Westbroek, waar zij werkte sinds het afronden van haar studies Nederlands recht (Maastricht) en Notarieel recht (Nijmegen). 

DeHeng Civil Code-oprichter Victor Meijers: ‘Sophie Versteege brengt ons diepgaande internationale kennis van - en een sterke visie op - het gebied van internationaal ondernemingsrecht. Wij werkten al eerder samen en hebben hetzelfde uitgangspunt: ingewikkelde corporate zaken zo simpel mogelijk uitleggen en zo slim mogelijk oplossen. Haar grote kracht ligt in het op koers houden van projecten en het aansturen van collega’s, met aandacht voor inhoud en dynamiek. Onze medewerkers geven niet alleen advies: zij doen ook allemaal onderzoek en publiceren over ons vak. Die mix van wetenschap en praktijk beheerst Sophie tot in de puntjes.’

Over DeHeng Civil Code

DeHeng Civil Code N.V. (‘DCC’) is een ‘corporate law institute’ dat juridische know-how ontwikkelt en innovatieve oplossingen biedt voor complexe zaken. Wij werken nauw samen met de grootste Nederlandse academische instellingen voor het uitwisselen van wetenschappelijke en praktische juridische kennis. Onze cliënten zijn middelgrote en grote (al-dan-niet beursgenoteerde) multinationals, overheidsinstellingen en semi-overheidsorganisaties. We adviseren vanuit een notariële basis over ondernemingsrechtelijke kwesties die hun oorsprong vinden in het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Vandaar ‘Civil Code’ in onze naam. Een goede cliënt-advocaat relatie is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Daarom splitsen we onze vergoedingen graag als volgt: 70% voor onze kosten, 20% voor kennisontwikkeling en 10% voor het bevorderen van de Chinees-Nederlandse handelsrelatie. Zo zijn DCC-cliënten verzekerd van topadvies volgens  de hoogste internationale normen, én dragen zij bij aan voortdurende ontwikkeling van de handelsrelatie tussen Nederland en China. We streven naar een 50/50 verdeling van Nederlandse en (native) Chinese medewerkers in ons team. Wij zijn gevestigd in Den Haag, het bestuurlijke centrum van Nederland en de internationale juridische hoofdstad van de wereld in verschillende rechtsgebieden. Wij werken zo ‘paperless’ en milieuverantwoord mogelijk. DCC heeft een nieuwe website: www.dehengcc.com

Noot voor redactie:

Kijk ook in de digitale DCC-perskamer http://dehengcc.pressdoc.com
Contact voor media loopt via Veronique van Zanten
deheng@koningvogel.nl
tel: 06-518 31707

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over DeHeng Civil Code

(For texts in English or Mandarin please visit our website www.dehengcc.com)

DeHeng Civil Code N.V. (‘DCC’) is een ‘corporate law institute’ dat juridische know-how ontwikkelt en innovatieve oplossingen biedt voor complexe zaken. Wij werken nauw samen met de grootste Nederlandse academische instellingen voor het uitwisselen van wetenschappelijke en praktische juridische kennis. Onze cliënten zijn middelgrote en grote (al-dan-niet beursgenoteerde) multinationals, overheidsinstellingen en semi-overheidsorganisaties. We adviseren vanuit een notariële basis over ondernemingsrechtelijke kwesties die hun oorsprong vinden in het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Vandaar ‘Civil Code’ in onze naam. Een goede cliënt-advocaat relatie is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Daarom splitsen we onze vergoedingen graag als volgt: 70% voor onze kosten, 20% voor kennisontwikkeling en 10% voor het bevorderen van de Chinees-Nederlandse handelsrelatie. Zo zijn DCC-cliënten verzekerd van topadvies volgens  de hoogste internationale normen, én dragen zij bij aan voortdurende ontwikkeling van de handelsrelatie tussen Nederland en China. We streven naar een 50/50 verdeling van Nederlandse en (native) Chinese medewerkers in ons team. Wij zijn gevestigd in Den Haag, het bestuurlijke centrum van Nederland en de internationale juridische hoofdstad van de wereld in verschillende rechtsgebieden. Wij werken zo ‘paperless’ en milieuverantwoord mogelijk. DCC heeft een nieuwe website: www.dehengcc.com

berichten